از اتحادیه ها، انجمن ها، شرکت ها و موسساتی که تمایل به برگزاری دوره های تخصصی در این نمایشگاه را دارند، دعوت به مشارکت می شود.

 

خواهشمند است جهت ارتباط با شماره ۰۹۰۱۸۲۹۶۲۴۹ تماس بگیرید.

 

با تشکر – ستاد برگزاری نمایشگاه