برساز رویداد پارس

شرکت برساز رویداد پارس به عنوان یکی از برگزار کنندگان اصلی نمایشگاه هاي تخصصی در نمایشگاه بین المللی مشهد فعالیت می نماید. این شرکت از جمله شرکتهاي پیشرو در زمینه بکار گیري روش ها و تکنیک هاي جدید در پروسه مدیریت و برگزاري نمایشگاه تخصصی در کشور می باشد. عمده فعالیت هاي این مجموعه تا کنون بر برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی در حوزه صنعت غذا و همچنین چاپ و بسته بندي متمرکز بوده است. شرکت برساز رویداد پارس با رویکرد گسترش حضور بازدید کنندگان متخصص و مجموعه هاي بین المللی در نمایشگاه هاي داخلی و خارجی اقدام به همکاري با شرکتهاي  fairConsult وIFWexpo  کشور آلمان نموده است.


 

نمایشگاه های ما :

نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته مشهد – آیفود
نمایشگاه چاپ و بسته بندی و فرآوری شهرآفتاب تهران 
نمایشگاه کشاورزی ، ماشین آلات و صنایع وابسته – اتماک-آی فارم
نمایشگاه دام و طیور مشهد
نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته شیراز – آیفود
نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته مشهد
نمایشگاه ارگانو فود
نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد
نمایشگاه روزهای مزرعه ایران