شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس؛ برگزار کننده نمایشگاه های داخلی و بین المللی


 تهران ، خیابان سمیه ، بین مفتح جنوبی و بهار جنوبی ، بن بست خوانساری ،

پلاک ۶ ، واحد ۱۶ ، طبقه ۴

 تلفن تماس : ۴۱۰۷۴۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۸۰۰۰


 مشهد، بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد ۲۳ ، خیابان سید مرتضی یک ،

پلاک ۱۸۶ ، واحد ۱

 تلفن تماس :    ۳۱۵۱۹ – ۰۵۱

 نمابر :  (داخلی ۹)   ۳۱۵۱۹ – ۰۵۱