تماس با ما
02141074000
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی فارس
ساعت برگزاری
17 الی 22
تاریخ برگزاری
11 الی 14 تیرماه 1398