تماس با ما
02141074000
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی فارس
ساعت بازدید
17 الی 22
تاریخ برگزاری
10 الی 13 تیرماه 1399